WICEDYREKTOR SZKOŁY
ALEKSANDRA MICEK-DĄBROWSKA
WTOREK 11:00 - 12:00
CZWARTEK 11:00 - 12:00

w pozostałe dni i godziny - po uzgodnieniu telefonicznym