WICEDYREKTOR SZKOŁY
Urszula Stańczuk

w pozostałe dni i godziny - po uzgodnieniu telefonicznym