DYREKCJA SZKOŁY

Marek Wilczak — wychowanie fizyczne, dyrektor

Aleksandra Micek-Dąbrowska — nauczanie zintegrowane, wicedyrektor


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Ewelina Jachimek — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Grażyna Bartlak  nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski
 • Weronika Sus — zajęcia sportowe
 • s. Pia — religia

KLASY I-III

 • Dorota Olejniczak — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1A
 • Małgorzata Żyźniewska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1B
 • Joanna Laskowska   nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2A
 • Joanna Wyciszkiewicz  — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2B
 • Elżbieta Łapińska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3A
 • Aleksandra Micek-Dąbrowska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3B
 • Magdalena Bójko nauczyciel wspomagający – 3B

 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski
 • Iwona Wycichowska — zajęcia rozwijające kreatywność z przyrody 
 • Krystyna Drewing — zajęcia rozwijające kreatywność z plastyki 
 • Małgorzata Iwaszkiewicz-Kwiatkowska — zajęcia sportowe
 • Olga Świerczek — zajęcia sportowe
 • Małgorzata Paciejewska — zajęcia sportowe
 • Marek Wilczak — zajęcia sportowe
 • s. Pia - religia

KLASY VI-VIII

 • Miriam Becla  pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający, wychowawstwo – 4A
 • Jolanta Kaim — język polski, wychowawstwo – 4B
 • Natalia Markewycz  nauczyciel wspomagający – 4B
 • Małgorzata Mackiewicz  język polski, wychowawstwo – 5A
 • Judyta Liedtke  geografia, przyroda, wychowawstwo – 6A
 • Małgorzata Paciejewska — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający, wychowawstwo – 7A
 • Magdalena Kowalczyk — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający, wychowawstwo – 7B
 • Lucyna Lesińska  język polski, logopeda, wychowawstwo – 8A
 • Iwona Wycichowska — biologia, wdż, wychowawstwo – 8B

 • ks. Michał Czyż — nauczyciel religii
 • s. Pia - nauczyciel religii

 • Jolanta Kaim — nauczyciel języka polskiego
 • Małgorzata Mackiewicz — nauczyciel języka polskiego
 • Lucyna Lesińska - logopeda, nauczyciel języka polskiego
 • Kornelia Wiśniewska — nauczyciel języka angielskiego
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — nauczyciel języka angielskiego
 • Urszula Stańczuk — nauczyciel języka niemieckiego
 • Dawid Zięcina — nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 • Anna Bobowska — nauczyciel chemii
 • Dariusz Borowiak — nauczyciel fizyki i techniki
 • Ewa Bałdyga — nauczyciel matematyki
 • Bartosz Hennig — nauczyciel matematyki
 • Judyta Liedtke — nauczyciel geografii i przyrody
 • Iwona Wycichowska — nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie
 • Anna Żylewicz — nauczyciel informatyki i techniki

 • Krystyna Drewing — nauczyciel plastyki
 • dr Anastasija Roszkowska — nauczyciel muzyki
 • Weronika Sus — nauczyciel wychowania fizycznego, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Małgorzata Iwaszkiewicz - Kwiatkowska — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Igor Kopeć — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Olga Świerczek — nauczyciel wychowania fizycznego

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Andrzej Habasiński

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Anna Łopińska - kierownik świetlicy 
 • Lucyna Lesińska
 • Judyta Liedtke 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Małgorzata Szarmach - pedagog szkolny
 • Lucyna Lesińska - logopeda

REWALIDACJA

 • Małgorzata Paciejewska
 • Elżbieta Łapińska
 • Miriam Becla
 • Natalia Markewycz
 • Lucyna Lesińska
 • Małgorzata Szarmach
 • Magdalena Bójko
 • Magdalena Kowalczyk

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Ewelina Jachimek