Danuta Sadowska-Barankiewicz matematyka, dyrektor szkoły

Urszula Stańczuk - język niemiecki, wicedyrektor


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Ewelina Jachimek — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski
 • Olga Świerczek— zajęcia sportowe
 • s. Pia — religia

KLASY I-III

 • Aleksandra Micek-Dąbrowska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1A
 • Magdalena Bójko — nauczanie zintegrowane, pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 1A
 • Elżbieta Łapińska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1B
 • Dorota Olejniczak   nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2A
 • Małgorzata Żyźniewska  — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2B
 • Joanna Laskowska— nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3A
 • Joanna Wyciszkiewicz — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3B
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski
 • Małgorzata Iwaszkiewicz-Kwiatkowska — zajęcia sportowe
 • Olga Świerczek — zajęcia sportowe
 • Igor Kopeć — zajęcia sportowe
 • s. Pia - religia

   KLASY VI-VIII

 • Kornelia Wiśniewska — nauczyciel języka angielskiego wychowawstwo – 4A
 • Lucyna Lesińska — język polski, logopeda, wychowawstwo – 4B
 • Iwona Wycichowska — biologia, wdż, wychowawstwo – 5A
 • Jolanta Kaim — język polski, wychowawstwo – 5B
 • Natalia Markewycz — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 5B
 • Małgorzata Mackiewicz — język polski, wychowawstwo – 6A
 • Igor Kopeć — wychowanie fizyczne, wychowawstwo – 7A
 • Urszula Stańczuk — język niemiecki, wychowawstwo – 8A
 • Magdalena Kowalczyk — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający, wychowawstwo – 8B

 • ks. Michał Czyż — nauczyciel religii
 • s. Pia - nauczyciel religii
 • Janina Bokun - nauczyciel etyki

 • Jolanta Kaim — nauczyciel języka polskiego
 • Małgorzata Mackiewicz — nauczyciel języka polskiego
 • Lucyna Lesińska - logopeda, nauczyciel języka polskiego
 • Magdalena Ryniec— nauczyciel języka angielskiego
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — nauczyciel języka angielskiego
 • Edyta Dunajska — nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 • Anna Bobowska — nauczyciel chemii
 • Krystyna Drewing — nauczyciel techniki
 • Dariusz Borowiak — nauczyciel fizyki 
 • Elżbieta Pellowska-Habasińska — nauczyciel matematyki
 • Anna Kozik — nauczyciel matematyki
 • Judyta Liedtke — nauczyciel geografii i przyrody
 • Iwona Wycichowska — nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie
 • Anna Żylewicz — nauczyciel informatyki 

 • Krystyna Drewing — nauczyciel plastyki
 • dr Anastasija Roszkowska — nauczyciel muzyki
 • Dariusz Borowiak — edukacja dla bezpieczeństwa
 • Małgorzata Iwaszkiewicz - Kwiatkowska — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Igor Kopeć — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Olga Świerczek — nauczyciel wychowania fizycznego

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Andrzej Habasiński

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Anna Łopińska 
 • Grażyna Bartlak
 • Barbara Polkowska-Ugwu
 • Iza Nawrocka

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Małgorzata Szarmach - pedagog szkolny
 • Lucyna Lesińska - logopeda

REWALIDACJA

 • Elżbieta Łapińska
 • Natalia Markewycz
 • Lucyna Lesińska
 • Małgorzata Szarmach
 • Magdalena Bójko
 • Magdalena Kowalczyk

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Małgorzata Mackiewicz