Danuta Sadowska-Barankiewicz matematyka, dyrektor szkoły

Urszula Stańczuk - język niemiecki, wicedyrektor


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Dorota Hirsz — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Ewelina Jachimek — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski

KLASY I-III

 • Aleksandra Micek-Dąbrowska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2A
 • Magdalena Bójko — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 2A
 • Elżbieta Łapińska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2B
 • Dorota Olejniczak  — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3A
 • Katarzyna Majewska — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający 
 • Małgorzata Żyźniewska  — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2B
 • Kazimierz Polowiec — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 2B
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski

   KLASY VI-VIII

 • Kornelia Wiśniewska —  język angielski, wychowawstwo – 5A
 • Magdalena Kowalczyk — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 5A
 • Lucyna Lesińska — język polski, logopeda, wychowawstwo – 5B
 • Piotr Borkowski — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 5B
 • Edyta Dunajska — historia, wos, wychowawstwo – 6A
 • Jolanta Kaim — język polski, wychowawstwo – 6B
 • Natalia Markewycz — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 6B
 • Małgorzata Mackiewicz — język polski, wychowawstwo – 7A
 • Anna Werno — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający – 7A
 • Igor Kopeć — wychowanie fizyczne, wychowawstwo – 8A

 • ks. Michał Czyż — nauczyciel religii
 • dr Janina Bokun - nauczyciel etyki
 • Krzysztof Lichawski — nauczyciel języka niemieckiego
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — nauczyciel języka angielskiego
 • Iwona Wycichowska — nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie
 • Karina Bołkowska — nauczyciel chemii
 • Krystyna Drewing — nauczyciel techniki
 • Dariusz Borowiak — nauczyciel fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa 
 • Anna Żylewicz — nauczyciel matematyki, informatyki
 • Anna Kozik — nauczyciel matematyki
 • Edyta Dunajska —nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • Joanna Jarzyńska — nauczyciel plastyki
 • Jolanta Karge-Kus — nauczyciel muzyki

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Anna Łopińska 
 • Grażyna Bartlak
 • Barbara Polkowska-Ugwu
 • Iza Nawrocka
 • Małgorzata Urbańska
 • Ewa Czaplicka
 • Joanna Jarzyńska

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Lucyna Lesińska - logopeda
 • Małgorzata Mackiewicz - terapia pedagogiczna

REWALIDACJA