DYREKCJA SZKOŁY

Marek Wilczak — wychowanie fizyczne, dyrektor
Aleksandra Micek-Dąbrowska — nauczanie zintegrowane, wicedyrektor


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Grażyna Bartlak — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Ewelina Jachimek  nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski
 • Małgorzata Iwaszkiewicz-Kwiatkowska — zajęcia sportowe
 • s. Pia — religia

KLASY I-III

 • Joanna Laskowska  nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1a
 • Joanna Wyciszkiewicz — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1b
 • Elżbieta Łapińska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2a
 • Aleksandra Micek-Dąbrowska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2b
 • Magdalena Bójko nauczyciel wspomagający – 2b
 • Dorota Olejniczak — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3a
 • Miriam Becla  nauczyciel wspomagający – 3a
 • Małgorzata Żyźniewska — nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3b
 • Natalia Markewycz  nauczyciel wspomagający – 3b
 • Anna Liedtke-Niezabitowska — język angielski
 • Anna Jankowska — zajęcia kreatywne z muzyki
 • Joanna Fryś — zajęcia kreatywne z plastyki
 • Małgorzata Iwaszkiewicz-Kwiatkowska — zajęcia sportowe
 • s. Pia - religia

KLASY VI-VIII

 • Małgorzata Mackiewicz  język polski, wychowawstwo – 4A
 • Judyta Liedtke  geografia, przyroda, wychowawstwo – 5A
 • Robert Rybak  fizyka, matematyka, informatyka, wychowawstwo – 6A
 • Małgorzata Paciejewska — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający 6A
 • Magdalena Kowalczyk — pedagogika specjalna, nauczyciel wspomagający, wychowawstwo – 6B
 • Edyta Dunajska  historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawstwo – 7A
 • Małgorzata Iwaszkiewicz-Kwiatkowska — wychowanie fizyczne, wychowawstwo – 7B
 • Kornelia Wiśniewska — język angielski, wychowawstwo – 8A
 • Ewa Bałdyga — matematyka, wychowawstwo – 8B

 • Anna Bobowska — chemia
 • Jolanta Kaim — język polski
 • Agata Skrzypalik — matematyka, informatyka
 • Urszula Stańczuk — język niemiecki
 • Iwona Wycichowska, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Dariusz Borowiak — edukacja dla bezpieczeństwa, technika
 • Joanna Fryś — plastyka
 • Anna Jankowska — muzyka
 • Marta Kmita — matematyka, informatyka
 • Katarzyna Staszków — terapia pedagogiczna
 • Małgorzata Jankowska — religia
 • s.Leticia - religia
 • Igor Kopeć — wychowanie fizyczne

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Andrzej Habasiński

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Anna Łopińska - kierownik świetlicy 
 • Joanna Fryś
 • Olga Świerczek
 • Judyta Liedtke
 • Lucyna Lesińska
 • Grzegorz Lasota 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Małgorzata Szarmach - pedagog szkolny
 • Lucyna Lesińska - logopeda

REWALIDACJA

 • Małgorzata Paciejewska
 • Elżbieta Łapińska
 • Natalia Markewycz
 • Lucyna Lesińska
 • Małgorzata Szarmach
 • Magdalena Bójko
 • Magdalena Kowalczyk

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Ewelina Jachimek