tablica.jpg

DRODZY RODZICE

Jeśli szukacie miejsca, w którym Wasze dziecko  będzie uczyło się przez zabawę, rozwijało swoje  zainteresowania w miłej, bezpiecznej atmosferze,
pod okiem niezwykle kreatywnego zespołu to właśnie u NAS.

Co nas wyróżnia?

PO PIERWSZE  - ZESPÓŁ!

ludzie.jpg

Uczniowie:

 • kreatywni
 • otwarci
 • wrażliwi
 • osiągający sukcesy na miarę indywidualnych możliwości
 • aktywni społecznie - udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie, organizacja kiermaszów

Rodzice:

 • otwarci na potrzeby dzieci i szkoły
 • zaangażowani w życie szkoły

Nauczyciele:

 • doświadczeni i pełni pasji
 • kreatywni i otwarci na potrzeby dziecka
 • wykształceni i stale podnoszący swoje kwalifikacje
 • twórczy i wdrażający innowacje oraz programy własne
 • współpracujący z rodzicami i opiekunami uczniów

Administracja i obsługa:

 • wykwalifikowana i kompetentna
 • stale doskonaląca się
 • doskonale znająca szkołę i uczniów
 • profesjonalna i zaangażowana

Współpraca to podstawa naszego sukcesu.

PO DRUGIE- NOWOCZESNA EDUKACJA

cyber.jpg

Innowacje

 • Czytam Z Klasą Lekturki Spod Chmurki – Klasy I-III
 • Fabryka Marzeń – Dzieci uczęszczające do świetlicy: Robotyka, Zajęcia Sportowe, Teatr Plastyczny, Rękodzieło
 • Grafika Komputerowa w Klasach I-VIII
 • Lekcje w Terenie – Klasy I-VIII

Programy

 • Fitklasa
 • Indywidualny program nauki języka angielskiego w klasie i – Native Speaker
 • Zdrowy uczeń

Języki obce

 • Język angielski w oddziale przedszkolnym oraz od pierwszej klasy
 • Język niemiecki od klasy czwartej

Projekty

 • Czytamy lektury
 • Maraton czytelniczy
 • Młodzi w obiektywie
 • Matematyka po prostu
 • Liga Niezwykłych Umysłów
 • Kreatywna środa
 • Robotyka – warsztaty programowania dla klas VI - VIII
 • Wszystkie Dzieci Zbierają Śmieci
 • Zaczytana szkoła

Nowoczesne technologie

 • klasy wyposażone w tablice interaktywne
 • codzienne wykorzystywanie technik cyfrowych w zdobywaniu wiedzy
 • stały dostęp uczniów do komputerów, projektorów, aparatów cyfrowych, długopisów 3D, drukarek 3D

Wycieczki w niepowtarzalne miejsca.

Osiągnięcia uczniów – laureaci konkursów kuratoryjnych i sportowych.

PO TRZECIE  - POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

pomoc.jpg

Specjaliści:

 • Psycholog
 • Pedagog specjalny
 • Pedagodzy
 • Logopeda
 • Terapeuta
 • Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne
 • Pomoc nauczyciela – nauczyciele posługujący się językiem ukraińskim, rosyjskim, białoruskim

Zajęcia:

 • Rewalidacji
 • Terapii pedagogicznej
 • Kompensacyjno-korekcyjne
 • Logopedyczne

Indywidualne podejście do każdego ucznia.

Otwartość na współpracę z rodzicami.

PO CZWARTE – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


           robociki.jpg 

 • Grafika komputerowa
 • Robotyka
 • Teatr plastyczny
 • Rękodzieło
 • Kreatywne środy
 • Język polski dla cudzoziemców
 • Wolontariat

PO PIĄTE – BAZA LOKALOWA

budynek.jpg

 • Wielofunkcyjne boisko sportowe
 • Sala gimnastyczna
 • Sala korekcyjna
 • Salka do zajęć Fit
 • Nowoczesna świetlica szkolna
 • Niepowtarzalna sala oddziału przedszkolnego
 • Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Centrum multimedialne w czytelni szkolnej
 • Stołówka szkolna
 • Wygodne, przestronne sale dydaktyczne

PO SZÓSTE – DODATKOWE ZAJĘCIA

PO SIÓDME- WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 • UNICEF
 • Fundacja Gdańska
 • Fundacja Jeppesena
 • Rada Dzielnicy Przymorze Małe
 • Przedszkole Stokrotka
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 2
 • Fundacja Różowa Skrzyneczka

 

Zapraszamy również na profil szkoły na Facebook SP46