Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.
 
Księgi inwentarzowe
Księga uczniów
Księga druków ścisłego zarachowania
Rejestr pracowników
Rejestr zarządzeń wewnętrznych
Rejestr korespondencji
Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja zastępstw
Protokoły Rad Pedagogicznych
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Wszelkie prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 46 rejestry zawierające dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującą w szkole Polityką bezpieczeństwa związaną z przetwarzaniem danych osobowych opracowaną na podstawie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnienie danych instytucjom lub osobom trzecim może odbywać się wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek lub zgodnie z przepisami prawa.

Wnioski podlegają ewidencjonowaniu, a w szczególności w zakresie informacji o osobie lub instytucji wnoszącej o udostępnienie danych, rodzaju udostępnionych danych oraz o zakresie, formie i dacie udostępniania danych.