DYREKTOR SZKOŁY
Danuta Sadowska-Barankiewicz

w pozostałe dni i godziny - po uzgodnieniu telefonicznym