DYREKTOR SZKOŁY
MAREK WILCZAK

PONIEDZIAŁEK 12:00 - 13:00
ŚRODA 12:00 - 13:00

w pozostałe dni i godziny - po uzgodnieniu telefonicznym