DYREKTOR SZKOŁY
Danuta Sadowska-Barankiewicz

ŚRODA 14.00 - 15.00

w pozostałe dni i godziny - po uzgodnieniu telefonicznym