Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca:  Alicja Rusowicz-Rospondek.