Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: 

Dorota Wiśniewska

Zastępca Przewodniczącej:

Katarzyna Dardzińska

Skarbnik:

Urszula Kwoczek