W Szkole Podstawowej nr 46 nie ma organu pod nazwą Rada Szkoły.