Miła atmosfera i bezpieczeństwo.

Zapraszamy do naszej kameralnej Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera. Jesteśmy Szkołą dbająca o potrzeby uczniów i ich rodziców.
Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w tablicę interaktywną i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu.

Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele.

Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać wiedzę.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia).

Świetlica od 06.30 do 17.00

Oferujemy opiekę w świetlicy, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców. Nasza świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w gry i zabawki. W ramach świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych, robotyki i teatru plastycznego.

Stołówka szkolna.

W szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje dwudaniowe obiady, przygotowane w szkolnej kuchni, uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci.