Skład samorządu:

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

  • przewodnicząca: Kalina Smolarska
  • zastępca przewodniczącej: AnnaShevchuk
  • Filip Kuźniar
  • Amelia Rompalska

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun: Igor Kopeć