Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

  • przewodniczący: Zofia Kibart
  • zastępca przewodniczącego: Zlata Yanchyk

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.