Sprawozdanie finansowe za rok 2023:

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32554/SP46.zip