GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2022/2023

06.30 - 17.00

WYCHOWAWCY

GRAŻYNA BARTLAK

ANNA ŁOPIŃSKA

AGATA WYSZECKA

BARBARA POLKOWSKA-UGWU - TEATR PLASTYCZNY
IZA NAWROCKA - ROBOTYKA

MAŁGORZATA IWASZKIEWICZ-KWIATKOWSKA

- ZAJĘCIA SPORTOWE