W celu zapewnienia ochrony przed rozprzestrzenianiem się SARS CoV-2 w placówce obowiązują procedury bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Prosimy o zapoznanie się z tymi procedurami: Procedury SARS-COV2

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania. Wszyscy uczniowie/dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy placówki zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.