ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM

„Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje marzenia”

 

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów (także tych z orzeczeniami o niepełnosprawności) z placówek publicznych i niepublicznych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
  2. Zadaniem konkursu jest (do wyboru):
  • Przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje marzenia”, w dowolnej technice i dowolnym formacie.
  • Zrobienie i wywołanie zdjęcia nawiązującego do tematu „Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje marzenia”. Format wywołanego zdjęcia minimum 15 x 21cm.
  1. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasę, pełny adres placówki, którą reprezentuje oraz numer telefonu, e-mail i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
  2. Podpisane prace należy składać do 21 marca 2019 roku do godz. 15.00 u koordynatorów konkursu lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej z dopiskiem „Konkurs plastyczny „Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje marzenia”.
  3. Osobami koordynującymi konkurs są p. Małgorzata Paciejewska ( m_paciejewska@wp.pl) i p. Magdalena Kowalczyk (e-mail: madziakietla@o2.pl).
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2019 roku.
  5. Powiadomienie opiekunów uczniów, których prace zostały nagrodzone nastąpi 25 marca 2019 r., nastąpi to drogą e-mailową.
  6. Wręczenie nagród nastąpi 2 kwietnia 2019 r., w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdańsku. O dokładnej godzinie poinformujemy w późniejszym terminie.