DRODZY RODZICE

Z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej. Nasza Szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Jesteśmy otwarci na Państwa pytania – zapraszamy do kontaktu.


 NASZE ATUTY

 • Oferujemy naukę  jednozmianową
 • Nauka w klasach I-VIII odbywa się w kameralnej, przyjaznej atmosferze
 • Dzieci uczą się języka angielskiego oraz od klasy IV języka niemieckiego
 • W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
 • Dbamy o wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki oraz bezpieczeństwa uczniów
 • Mało liczne klasy stwarzają komfortowe warunki nauki
 • Zapewniamy fachową opiekę w świetlicy szkolnej: bezpieczny wypoczynek, ruch i zabawę, pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci
 • Promujemy osiągnięcia uczniów w szkole i w środowisku
 • Uczniowie zdobywają nagrody w licznych konkursach i rozgrywkach sportowych
 • Wprowadzamy innowacje edukacyjne
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych

 BAZA LOKALOWA

 • Świetlica szkolna otwarta w godzinach 7.00 - 17.00
 • Własne zaplecze kuchenne, domowe obiady
 • Szafki do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych
 • Boisko sportowe wielofunkcyjne
 • Gabinet terapii sensorycznej, gabinet terapeutyczny pedagoga "Tratwa"
 • Logopedyczny i profilaktyki medycznej,
 • Pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne
 • W szkole funkcjonuje biblioteka i czytelnia

 ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE

 • FitKlasa, gry i zabawy z piłką koszykową
 • Zajęcia przygotowujące do gry w siatkówkę
 • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia czytelnicze, kółko plastyczne, muzyczne oraz inne zajęcia rozwijające zainteresowania i kreatywność dzieci