Ważne terminy drugiego okresu roku szkolnego 2020/2021

Zebrania
Wystawienie ocen przewidywanych
Ostateczny termin wystawienia ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zimowa przerwa świateczna 23 XII - 31 XII2020r.
Ferie Zimowe 1- 14 II 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1- 6 IV 2021r.
Egzamin ósmoklasisty język polski 25 V 2021r.
matematyka V 2021r.
język obcy nowożytny 27 V 2021r.
Zakończenie roku szkolnego 25 VI 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

4, 5 stycznia 2021r.

7 kwietnia 2021r.

4 czerwca 2021r.