Ważne terminy drugiego okresu roku szkolnego 2019/2020

Zebrania 19 III 2020, 21 V 2020; I-III godz. 17:00, IV-VIII godz. 17:30
Wystawienie ocen przewidywanych do 19 V 2020
Ostateczny termin wystawienia ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania do 8 VI 2020
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16 VI 2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zimowa przerwa świateczna 23 - 31 XII 2019
Ferie Zimowe 13 - 26 I 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 IV 2020
Egzamin ósmoklasisty język polski 21 IV 2020
matematyka 22 IV 2020
język obcy nowożytny 23 IV 2020
Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21, 22, 23 IV 2020

4, 5, 6, 7, 8 V 2020