Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zimowa przerwa świateczna

23 grudnia - 31 grudnia 2020r.

Ferie Zimowe

1 - 14 luty 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski 25 maja 2021r.

Matematyka 26 maja 2021r.

Język obcy nowożytny 27 maja 2021r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

7 kwietnia 2021r.

4 czerwca 2021r.